Certificări

certificariPrioritatea numărul unu pentru orice organizație din filiera agroalimentară este aceea de a-și consolida un sistem de management al siguranței alimentului deoarece:

• trebuie să-și demonstreze abilitatea de a controla pericolele la siguranța alimentului, în scopul furnizării de produse finale sigure, care să îndeplinească cerințele de siguranță a alimentului agreate de clienți/consumatori și de autoritatea de reglementare, are interesul major de a-și propune să îmbunătățească satisfacția clienților prin controlul eficient al pericolelor la siguranța alimentului, este incomparabil mai ieftin să previi decât să corectezi;
• companiile implicate în producerea, ambalarea, distribuția și vânzarea produselor alimentare trebuie să se asigure că siguranța acestor produse nu a fost compromisă în cadrul lanțului alimentar, iar aceasta se poate realiza prin implementarea și certificarea unui sistem de management al siguranței alimentelor.

ISO 22000:2005
Standardul de referință combină următoarele elemente cheie, internațional recunoscute, pentru asigurarea siguranței alimentelor de-a lungul filierei agroalimentare până la punctul final de consum: comunicarea interactivă, managementul sistemului, principiile HACCP,  programele preliminare.

Avantajele certificării sistemului de management al siguranței alimentului

• furnizarea de produse finale sigure pentru utilizarea în următoarea verigă a lanțului alimentar sau sigure pentru consumatorul final;
• evaluarea și aprecierea cerințelor clienților și demonstrează conformitatea cu cerințele agreate mutual de clienți în legătură cu siguranța alimentelor;
• comunicarea eficientă cu clienții și celelalte părți interesate de-a lungul lanțului alimentar;
• conformitatea cu cerințele aplicabile ale autorității de reglementare în ceea ce privește siguranța alimentelor;
• respectarea propriilor politici de siguranță a alimentelor.